ASUS LifeFrame 2.1.3

ASUS LifeFrame 2.1.3

Asus – Freeware – Windows
ra khỏi 56 phiếu
4 Stars User Rating
ASUS LifeFrame là một phần mềm tiện ích được bao gồm với máy tính xách tay ASUS có một webcam. Nó cho phép bạn kiểm soát các webcam.

Tổng quan

ASUS LifeFrame là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Asus.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ASUS LifeFrame là 3.1.13, phát hành vào ngày 26/04/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/02/2008.

ASUS LifeFrame đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của ASUS LifeFrame đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ASUS LifeFrame!

Cài đặt

người sử dụng 6.346 UpdateStar có ASUS LifeFrame cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản